نتايج آرا فرم نظرسنجي

1- راه آهن باعث رفاه حال مردم این منطقه از نظر رفت و آمد و مسافرت و حمل بار شده است.


کاملاً موافقم
100%(1)


موافقم
0%(0)


بینابین
0%(0)


مخالفم
0%(0)


کاملاً مخالفم
0%(0)


2- اگرمشکلات قطاروایستگاهها به مسئولان راه آهن گفته شود آنها خیلی زود تلاش می کنند آن مشکل را رفع کنند.


کاملاً موافقم
100%(1)


موافقم
0%(0)


بینابین
0%(0)


مخالفم
0%(0)


کاملاً مخالفم
0%(0)


3- مسئولان و کارکنان راه آهن نسبت به مسئولیت های اجتماعی وکارهایشان احساس مسئولیت می کنند.


کاملاً موافقم
100%(1)


موافقم
0%(0)


بینابین
0%(0)


مخالفم
0%(0)


کاملاً مخالفم
0%(0)


4- پاسخگویی،شفافیت و نظرات و دیدگاه های مردم برای مسئولان راه آهن اهمیت دارد.


کاملاً موافقم
100%(1)


موافقم
0%(0)


بینابین
0%(0)


مخالفم
0%(0)


کاملاً مخالفم
0%(0)


5- در داخل قطارها به آسایش و رفاه مسافران توجه خوبی شده است.


کاملاً موافقم
100%(1)


موافقم
0%(0)


بینابین
0%(0)


مخالفم
0%(0)


کاملاً مخالفم
0%(0)


6- کارکنان قطار برخورد خوب و شایسته ای با مسافران دارند.


کاملاً موافقم
100%(1)


موافقم
0%(0)


بینابین
0%(0)


مخالفم
0%(0)


کاملاً مخالفم
0%(0)


7- راه آهن همیشه برنامه حرکت قطارها وخدماتی را که می تواند به مردم ارائه بدهد را برای اطلاع مردم از قبل اعلام می کند .


کاملاً موافقم
100%(1)


موافقم
0%(0)


بینابین
0%(0)


مخالفم
0%(0)


کاملاً مخالفم
0%(0)


8- راه آهن از فعالیت های فرهنگی و مذهبی حمایت می کند


کاملاً موافقم
100%(1)


موافقم
0%(0)


بینابین
0%(0)


مخالفم
0%(0)


کاملاً مخالفم
0%(0)


9- راه آهن اخبار ،اقدامات وکارهایی را که در حال حاضر انجام می دهد (مثل ایجاد خطوط جدید به مناطق کشور، دو خطه کردن بعضی مسیرها، نو کردن واگنها و ...) به اطلاع مردم رسانده است.


کاملاً موافقم
100%(1)


موافقم
0%(0)


بینابین
0%(0)


مخالفم
0%(0)


کاملاً مخالفم
0%(0)


10- راه آهن درباره نحوه دسترسی مردم به امکانات راه آهن اطلاع رسانی خوبی به مردم کرده است.


کاملاً موافقم
100%(1)


موافقم
0%(0)


بینابین
0%(0)


مخالفم
0%(0)


کاملاً مخالفم
0%(0)


11- راه آهن مشکلات و موانعی که در حال حاضر با آن روبرو است را به اطلاع مردم می رساند.


کاملاً موافقم
100%(1)


موافقم
0%(0)


بینابین
0%(0)


مخالفم
0%(0)


کاملاً مخالفم
0%(0)


12- در سالهای اخیر راه آهن تلاش کرده خواسته ها و انتظارات مردم را تا آنجا که برایش ممکن است برآورده کند.


کاملاً موافقم
100%(1)


موافقم
0%(0)


بینابین
0%(0)


مخالفم
0%(0)


کاملاً مخالفم
0%(0)


13- راه آهن نسبت به گذشته پیشرفت خوبی داشته است.


کاملاً موافقم
100%(1)


موافقم
0%(0)


بینابین
0%(0)


مخالفم
0%(0)


کاملاً مخالفم
0%(0)


14- راه آهن در امور خیریه و عام المنفعه مشارکت فعال دارد.


کاملاً موافقم
100%(1)


موافقم
0%(0)


بینابین
0%(0)


مخالفم
0%(0)


کاملاً مخالفم
0%(0)


15- قیمت بلیط های قطار نسبت به خدماتی که مسافران می دهد خوب و منصفانه است.


کاملاً موافقم
100%(1)


موافقم
0%(0)


بینابین
0%(0)


مخالفم
0%(0)


کاملاً مخالفم
0%(0)


تعداد کل آرا نظرسنجی 1